Ana Sayfa
Duyurular
Mezenkimal Kök Hücre, Klinik Kanıtları ve İn-Vivo Deneysel Kullanım Kursu

MEZENKİMAL KÖK HÜCRE, KLİNİK KANITLARI ve İN-VİVO DENEYSEL KULLANIM KURSU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DENEYSEL TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRE
KLİNİK KANITLARI ve İN-VİVO DENEYSEL KULLANIM KURSU
(8-
9 Aralık 2018)

KURS ONURSAL BAŞKANIProf. Dr. Erdal KARAÖZ
KURS BAŞKANI: Prof. Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU
KURS SEKRETERLERİ: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIROĞLU, Öğr. Gör. Gülay ERMAN

Kurs içeriği: Mezenkimal kök hücreler ve in-vivo hayvan uygulamaları kursu; kök hücrelerin temel özellikleri üretim teknikleri, laboratuvardan kliniğe kullanım alanları ve hücresel tedavilerin klinikteki yeri, omurilik vesinir hasarları, myokardiyal rejenerasyon, ortopedik hasar, doku onarımı ve retinopati gibi hastalıkların tedavisinde kök hücre yaklaşımlarının teorik olarak öğrenilmesi ve bu hastalıklarda in-vivo uygulamayöntemlerinin pratik olarak gösterilmesini amaçlamaktadır.

Kurs Yeri: Sakarya Üniversitesi Merkez Kampüs Kongre Merkezi 1 Nolu Salonu Adapazarı/SAKARYAUygulamaSakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜDETAM) Adapazarı/SAKARYA

Kurs katılım koşulları: Teorik kısma, yaşam bilimleri ile ilgilenen tüm araştırmacılar kursa katılabilir. ‘Uygulama için Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası’ sahibi olmak zorunludur.

Kurs Ücreti: Teorik 100 TL, Uygulama 200 TL, ve Kombine Katılım 250 TL
Kurs Katılımcı sayısı: Teorik için 200, Uygulama kısmı için 40 kişilik kontenjan ayrılmıştır (uygulama eğitimi

sırasında gruplara ayrılacaktır).Son başvuru tarihi23/11/2018

Başvuru: Kursta 1.gün için katılmak isteyen araştırmacılar kişisel bilgilerini (isim, kurum, telefon ve mail adresi) sudetam@sakarya.edu.tr adresine göndererek TR11 0001 0019 4629 5163 5350 42 (hesap adı: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi-Tıp FakültesiIBAN numarasına 1.gün ücretini yatırdığında kayıtları tamamlanmış olacaktır.

Kursta 2.gün in-vivo uygulamaları için katılmak isteyen araştırmacılar kişisel bilgilerini (isim, kurum,telefon ve mail adresi) sudetam@sakarya.edu.tr adresine göndererek ön kayıt yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıran araştırmacılar arasından başvuru sırasına göre nihai kursiyer listesi oluşturularak araştırmacılara IBAN numarası bildirilerek kurs ücretini yatırmaları istenecektir.

İletişim: Öğr. Gör. Gülay ERMAN
Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (SÜDETAM) Adapazarı/SAKARYA gulayerman@sakarya.edu.tr Tel: 0264 295 3137

 

 

Mezenkimal Kök Hücre Klinik Kanıtları Ve İn-Vivo Deneysel Kullanım Kursu Progra:

1.GÜN (8 Aralık 2018, Cumartesi)

09:00 - 09:30

page2image13388496
page2image13387936

Açılış ve kurs tanıtımı

09:30 - 10:30

Laboratuvardan kliniğe kök hücreler ve hücresel tedavinin klinikteki yeriProf Dr.Erdal KARAÖZ (Teorik)

page2image13388832

10:40- 11:40

Omurilik ve sinir hasarlarında kök hücre uygulamaları Doç.Dr. Serdar KABATAŞ (Teorik)

page2image13394656

11:50 - 12:50

Retinopati kök hücre uygulamaları Doç.Dr. Muhsin ERASLAN (Teorik)

13:00 - 13:45

page2image4984320

Öğle yemeği arası

14:00 – 15:00

page2image11311728

Myokardiyal rejenerasyonda kök hücre uygulamaları Prof.Dr. Ramazan AKDEMİR (Teorik)

15:10 - 16:10

Hücre üretim teknikleri ve doku onarımı kök hücre uygulamalarıUzm. Bio. Fatma EYÜPOĞLU ÜNÜVAR (Teorik)

page2image11311840

16:20 – 17:20

Ortopedik hastalıklarda kök hücre uygulamaları Op.Dr. Adem AYDIN (Teorik)

2.GÜN (9 Aralık 2018, Pazar)

09:30-10:40

page2image3730752

Mezenkimal kök hücre eldesi için kaynak seçimi, mikroskobik incelenmesi ve karakterizasyonu Öğr. Gör. Gülay ERMAN (Teorik)

10:50- 12:00

Kök hücre uygulamaları için deneysel model Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIROĞLU

12:00- 13:00

page2image3734912

Öğle yemeği

13:00- 14:00

page2image3705376

Kök hücre için özel enjeksiyonlar I ( intravitreal, retrobulber, serebral, intratekal,subdural) Prof.Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLUDr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIROĞLU

14:15-15:30

Kök hücre için özel enjeksiyonlar II ( myokardial, intravenöz, intraartiküler)Prof.Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLUDr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIROĞLU

15:30- 16:00

Kurs değerlendirmesi

Sakarya Üniversitesi HADYEK; kurs programını yeterli kontenjan sağlanmadığı takdirde açmayabilir. Programın açılmaması durumunda yatırılmış katılımcı ücretleri iade edilir.
Katılımcıların programa başladıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmaz.
Sakarya Üniversitesi HADYEK; kurs programında gerek gördüğü durumlarda programların günü ve ders saatlerinde değişiklik yapab
ilir.

Sakarya Üniversitesi HADYEK; kurs programında gerektiği takdirde ders programı, eğitmeni ve eğitim yerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Dersler sırasında hayvanlardan geçmesi olası tüm hastalık halleri ve korunma tedbirlerinin sorumluluğu katılımcılardadır, Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.Katılımcılar bu şartları koşulsuz kabul etmiş sayılırlar.

Fotoğraflar