Ana Sayfa
Duyurular
Boyun Diseksiyonu Bölgesel Toplantıları: Uygulamalı Eğitim

BOYUN DİSEKSİYONU BÖLGESEL TOPLANTILARI: UYGULAMALI EĞİTİM

Boyun diseksiyonları endokrin cerrahideki dinamik gelişmelerle paralel olarak biz genel cerrahların klinik pratiğinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde kılavuzlarda da önerilen cerrahi tekniklerden biri olarak günlük pratiğimize girmiştir. Genel cerrahi alanında oldukça sık karşılaşılan bu hasta grubunda etkin cerrahi tedavinin uygulanması esastır ve tüm kılavuzlarda önerilmektedir. Boyun diseksiyonu bu tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu toplantıları yapmaktaki amacımız bu konu hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, güncel yaklaşımların pratiğe aktarılmasına yardımcı olmaktır. Bu program kapsamında teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamalı bir plan yapılmıştır. Teorik eğitim anatomi, tanımlar, endikasyonlar, dikkat edilmesi gereken yapılar ve teknik ipuçlarını içeren bilgilerden oluşmaktadır. Pratik eğitimde ameliyathanede bir olguya boyun diseksiyonu yapılacak ve ameliyatın salondaki katılımcılar tarafından izlenmesi sağlanacaktır.

Uygulamalı Eğitim Tarihi 14 Ekim 2017 | Sakarya Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyen meslektaşlarımızın info@endokrin.com adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.