Ana Sayfa
Duyurular
Duyurular
Duyurular 24 Ekim 2017
BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni 25 Ekim 2017 Çarşmba saat 10:00 da Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde ger&ccedi…
Duyurular 22 Eylül 2017
BOYUN DİSEKSİYONU BÖLGESEL TOPLANTILARI: UYGULAMALI EĞİTİM
Boyun diseksiyonları endokrin cerrahideki dinamik gelişmelerle paralel olarak biz genel cerrahların klinik pratiğinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Diferansiye tiroid kanserlerinin teda…
Duyurular 22 Eylül 2017
TİROİD CERRAHİSİNDE KOMPLİKASYONLARDAN KORUNMA ÖNERİLERİ
Tiroid hastalıkları ülkemizde çok yaygın olarak gözlenmekte ve gündelik pratiğimizin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Her ne kadar modern cerrahi tekniklerin uygulanm…
Duyurular 16 Eylül 2017
Tek Ders Duyurusu
Duyuru için tıklayınız
Duyurular 15 Eylül 2017
AZAMİ SÜRE İLE İLGİLİ DUYURU
2547 Sayılı Kanunun 44.maddesinin c maddesi aşağıdaki gibidir. Buna göre 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere aşağıdaki madde hükümleri uygulanacaktır. … c.…
Duyurular 15 Eylül 2017
GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kurumlar arası yatay geçiş esasları çerçevesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı …