Personel Sayıları
Profesör 48
Doçent 42
Yardımcı Doçent 41
Araştırma Görevlisi 65
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 25
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 330 260
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 330 260
Genel Toplam 590