Personel Sayıları
Profesör 47
Doçent 37
Yardımcı Doçent 45
Araştırma Görevlisi 63
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 26
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 331 262
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 331 262
Genel Toplam 593