Personel Sayıları
Profesör 48
Doçent 36
Yardımcı Doçent 41
Araştırma Görevlisi 69
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 1
İdari Personel 26
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 335 269
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 335 269
Genel Toplam 604