Personel Sayıları
Profesör 48
Doçent 45
Doktor Öğretim Üyesi 39
Araştırma Görevlisi 53
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 25
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 368 332
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 368 332
Genel Toplam 700