Personel Sayıları
Profesör 47
Doçent 41
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 63
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 25
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 330 261
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 330 261
Genel Toplam 591