Personel Sayıları
Profesör 47
Doçent 45
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 56
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 24
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 303 250
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 303 250
Genel Toplam 553