Personel Sayıları
Profesör 48
Doçent 46
Doktor Öğretim Üyesi 40
Araştırma Görevlisi 56
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 24
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 378 335
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 378 335
Genel Toplam 713