Personel Sayıları
Profesör 46
Doçent 39
Yardımcı Doçent 40
Araştırma Görevlisi 72
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 1
İdari Personel 26
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 252 194
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 252 194
Genel Toplam 446